ILU är ett initiativ från T-Emballage som hjälper dig att minska plastanvändningen i din logistik- och produktionskedja. Samtidigt är ILU också ett effektivt sätt att sänka kostnader och förbättra precisionen i emballering och logistik. Våra hållbara kantprofiler i återvunnen papp kan ersätta mycket av det vi idag använder plastemballage till. Vi har idéerna, produkterna och kunskapen – välkommen att kontakta oss för din unika ILU-lösning.

T EMB VETLANDA 210913 275

Med minsta möjliga materialåtgång löser profiler många emballeringsbehov. De skyddar där behovet är störst, utan att addera onödig vikt eller volym till totalleveransen. De utgår från några få grundformer, men kan användas för en närmast oändlig mängd behov. Genom att göra dem i hållbara material, enkla att sortera och återvinna, är de på flera sätt bra miljöval. Återvinningsbara, men också tåliga nog att återanvända. 

Hållbarhet

Våra profiler består till 100% av returbaserade material. De är starka nog att kunna återanvändas och kan sorteras som papp och återvinnas när de gjort sitt.

Ekonomi

Genom att förbättra rutiner och spara plats, vikt och materialåtgång ser vi till att optimera ekonomin i förvaring och frakt av dina produkter.

Precision

Våra unika möjligheter att specialanpassa varje beståndsdel optimerar skyddskapaciteten, utan att lösningen blir skrymmande eller adderar vikt.

Varje samarbete är unikt och utgår från dina behov, ändå utgår vi från samma grundprocess:

01
Analys

Analysfasen är kanske den viktigaste delen av ett ILU- projekt. Den påbörjas innan vi ens tagit kontakt med en potentiell kund och pågår sedan parallellt med resterande faser.


1. Innan vi kontaktar en ny kund gör vi en egen analys av verksamheten och en bedömning av vilken typ av förbättringar vi skulle kunna erbjuda kopplat till deras process.Det betyder att vi alltid har en tanke om hur vi skulle kunna hjälpa dig när vi kontaktar dig för ett första möte.


2. Vår säljare kontaktar dig för en presentation av den expertis inom hållbar och skräddarsydd emballering som T-Emballage kan erbjuda. Tillsammans med dig gör vi sedan en uppdaterad analys och kartläggning utifrån nuläge och behov.


3. För att komma fram till en lösning som är anpassad för dina behov, målgrupp och erbjudande är det viktigt för oss att lyssna. Vi ställer frågor för att göra oss en tydlig bild av din process. Det betyder också att vi behöver veta vad du tycker är viktigt att kunna lova din kund i form av miljöhänsyn, ekonomi osv.


 

02
Idé och utveckling

Efter noggrann analys påbörjar våra förpacknings- och produktexperter arbetet med att hitta det bästa sättet att optimera din produktions- och logistikkedja. Arbetet utgår hela tiden från ditt perspektiv och är ett samarbete där vi presenterar, diskuterar och går tillbaka och justerar i linje med dina önskemål och input.


 

03
Implementering och test

Utifrån de lösningar vi kommer fram till skapas prototyper som testas och utvärderas i verksamheten. På så sätt når vi ett resultat som verkligen möter dina behov och förbättrar rutiner och resultat.


 

04
Resultat – totalhållbarhet

Med totalhållbarhet menar vi bättre ekonomi samt minskad klimatpåverkan och materialåtgång. En optimerad produktions- och logistikkedja.


 

Redo att optimera dina förpackningslösningar?
Kontakta oss.

ILU hos våra kunder

”Vi hjälpte kunden med en lösning som är enkel men gör stor skillnad. När vi får se över helheten såhär kan vi hitta sätt att optimera logistikkedjan – det kan göra mycket för både ekonomi och miljö”

Joakim Nimarker, T-Emballage

Läs mer om projektet