Med minsta möjliga materialåtgång löser profiler många emballeringsbehov. De skyddar där behovet är störst, utan att addera onödig vikt eller volym till totalleveransen. De utgår från några få grundformer, men kan användas för en närmast oändlig mängd behov. Genom att göra dem i hållbara material, enkla att sortera och återvinna, är de på flera sätt bra miljöval. Återvinningsbara, men också tåliga nog att återanvända.

Som vi ser det är profilerna en hjälteprodukt som, med rätt kunskap, kan växa till något ännu större.

T EMB VETLANDA 210913 275

Vi använder vår långa erfarenhet och stora kunskap om emballering och optimerade flöden för att specialanpassa lösningar och hitta förbättringsmöjligheter i din produktions- och logistikkedja. Möjligheter som du kanske inte ens visste fanns.


Med millimeterprecision skapar vi lösningar som optimerar flöden, minskar klimatpåverkan och sparar plats och pengar. När vi adderar vår kunskap är det inte längre profiler vi pratar om, utan optimerade logistiklösningar på en ny nivå. Det kallar vi ILU.


”Med I-, L- och U-profiler kan vi emballera nästan vad som helst. Det låter enkelt men kräver en hel del kunskap.” – Tony

Ekonomi

Genom att förbättra rutiner och spara plats, vikt och materialåtgång ser vi till att optimera ekonomin i förvaring och frakt av dina produkter.

Hållbarhet

Våra profiler består till 100% av returbaserade material. De är starka nog att kunna återanvändas och kan sorteras som papp och återvinnas när de gjort sitt.

Precision

Våra unika möjligheter att specialanpassa varje beståndsdel optimerar skyddskapaciteten, utan att lösningen blir skrymmande eller adderar vikt.

ILU är ett utvecklingsprojekt inom T-Emballage som på samma gång är unikt och enkelt. Vi använder all vår kunskap och erfarenhet från samarbeten i olika branscher för att skapa bättre ekonomi och bättre hållbarhet i din logistik- och produktions-kedja. ILU handlar om skräddarsydda profiler i papp. Naturligtvis kan den slutliga leveransen även bestå av kompletterande produkter, såväl specialanpassade som direkt från hyllan. Varje samarbete är unikt och utgår från dina behov, ändå utgår vi från samma grundprocess:

01
Analys

Analysfasen är kanske den viktigaste delen av ett ILU- projekt. Den påbörjas innan vi ens tagit kontakt med en potentiell kund och pågår sedan parallellt med resterande faser.


1. Innan vi kontaktar en ny kund gör vi en egen analys av verksamheten och en bedömning av vilken typ av förbättringar vi skulle kunna erbjuda kopplat till deras process.Det betyder att vi alltid har en tanke om hur vi skulle kunna hjälpa dig när vi kontaktar dig för ett första möte.


2. Vår säljare kontaktar dig för en presentation av den expertis inom hållbar och skräddarsydd emballering som T-Emballage kan erbjuda. Tillsammans med dig gör vi sedan en uppdaterad analys och kartläggning utifrån nuläge och behov.


3. För att komma fram till en lösning som är anpassad för dina behov, målgrupp och erbjudande är det viktigt för oss att lyssna. Vi ställer frågor för att göra oss en tydlig bild av din process. Det betyder också att vi behöver veta vad du tycker är viktigt att kunna lova din kund i form av miljöhänsyn, ekonomi osv.


 

02
Idé och utveckling

Efter noggrann analys påbörjar våra förpacknings- och produktexperter arbetet med att hitta det bästa sättet att optimera din produktions- och logistikkedja. Arbetet utgår hela tiden från ditt perspektiv och är ett samarbete där vi presenterar, diskuterar och går tillbaka och justerar i linje med dina önskemål och input.


 

03
Implementering och test

Utifrån de lösningar vi kommer fram till skapas prototyper som testas och utvärderas i verksamheten. På så sätt når vi ett resultat som verkligen möter dina behov och förbättrar rutiner och resultat.


 

04
Resultat – totalhållbarhet

Med totalhållbarhet menar vi bättre ekonomi samt minskad klimatpåverkan och materialåtgång. En optimerad produktions- och logistikkedja.


 

Redo att optimera dina förpackningslösningar?
Kontakta oss.